درست است که زمینه‌ها و شرایط خانوادگی و وراثت و محیط اجتماعی بر آنچه که اکنون هستیم تاثیرگذار بوده‌اند، اما باید بپذیریم که در هر صورت اکنون خودمان مسئول آنچه که خواهیم شد، هستیم. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

برای تغییر یک ملت اول از همه باید سطح آگاهی و خرد آن ملت تغییر کند و آن هم میسر نیست مگر از طریق مطالعه، بی تعصب بودن و دوری از تقلیدهای اشتباه کورکورانه. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

زندگی فرصتی است برای تجربه عشق و درک خرد. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده علیرضا باقری (سریتا)

آموختم که محدودیت مانع موفقیت نیست. آموختم که سرنوشت رو ما رقم می‌زنیم. آموختم که هیچ تلاشی بی‌نتیجه نخواهد بود و ما هستیم که تصمیم می‌گیریم چگونه زندگی کنیم. هیچ‌کس مسبب خوشبختی و یا بدبختی ما نخواهد بود جز تصمیمات ما. 1)

References
1 کتاب : یک روز و نیم … | نویسنده : منصور حیدری

قسم خورده بودم که تا رسیدن به آخرین آرزوهایم از تلاش دست برندارم، پس هیچ چیز مانع حرکت من برای رسیدن به آرزوهایم نخواهد شد. 1)

قسم خورده بودم که هیچ‌چیز و هیچ‌کس مانع رسیدن به اهداف و آرزوهایم نخواهد شد، هرروز این جمله رو برای خودم تکرار می‌کردم تا فراموش نکنم از کجا آمده‌ام و به کجا رسیده‌ام و به کجا خواهم رفت. 2)

References
1 کتاب : یک روز و نیم … | نویسنده : منصور حیدری
2 همان کتاب
دو راه برای فریب خوردن
,

دو راه برای فریب خوردن وجود دارد، یکی باور آن چیزیست که حقیقت ندارد و دیگری نپذیرفتن حقیقت است. 1)

References
1 گفتاری از : سورن کرکگارد | کتاب : بهشت زیبای خدا، حقیقت دارد (سفر یک جراح برجسته‌ی مغز و اعصاب به جهان پس از مرگ) | نویسنده : ایبن الکساندر

نخستین گام در راه پیروزی، آموختن ادب است و نکوداشت دیگران. 1)

References
1 گفتاری از : حکیم اُرُد | داستان : جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدان | کتاب : جرعه‌ای حکمت | نویسنده : محمدتقی باقری

آنکه می‌تواند انجام می‌دهد و آنکه نمی‌تواند انتقاد می‌کند. 1)

References
1 داستان : در چاه افتاده | کتاب : جرعه‌ای حکمت | نویسنده : محمدتقی باقری

زندگی پر از ارزش‌های دست‌یافتنی است، اما اگر به آن‌ها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر چنین فرصت و موقعیتی نصیبمان نشود، برای همین سعی کن که همیشه اولین شانس را دریابی. 1)

References
1 داستان : اولین شانس | کتاب : جرعه‌ای حکمت | نویسنده : محمدتقی باقری

این که زندگی چگونه برای ما بگذرد و لحظه‌ها و ثانیه‌های سرنوشتمان چگونه رقم بخورد به عقیده من به طرز نگاه ما به اطراف بستگی دارد. 1)

References
1 کتاب : دنیای من | نویسنده : احسان صادقی یزدان‌آباد