درست است که زمینه‌ها و شرایط خانوادگی و وراثت و محیط اجتماعی بر آنچه که اکنون هستیم تاثیرگذار بوده‌اند، اما باید بپذیریم که در هر صورت اکنون خودمان مسئول آنچه که خواهیم شد، هستیم. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی
پشت هر آدم موفق

پشت هر آدم موفق، کوهستانی سرد و تاریک از اهمیت ندادن به دیگران و نظراتشان است. 1)

References
1 گفتاری از : وین دایر

برای تغییر یک ملت اول از همه باید سطح آگاهی و خرد آن ملت تغییر کند و آن هم میسر نیست مگر از طریق مطالعه، بی تعصب بودن و دوری از تقلیدهای اشتباه کورکورانه. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

زندگی فرصتی است برای تجربه عشق و درک خرد. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده علیرضا باقری (سریتا)

آموختم که محدودیت مانع موفقیت نیست. آموختم که سرنوشت رو ما رقم می‌زنیم. آموختم که هیچ تلاشی بی‌نتیجه نخواهد بود و ما هستیم که تصمیم می‌گیریم چگونه زندگی کنیم. هیچ‌کس مسبب خوشبختی و یا بدبختی ما نخواهد بود جز تصمیمات ما. 1)

References
1 کتاب : یک روز و نیم … | نویسنده : منصور حیدری

قسم خورده بودم که تا رسیدن به آخرین آرزوهایم از تلاش دست برندارم، پس هیچ چیز مانع حرکت من برای رسیدن به آرزوهایم نخواهد شد. 1)

قسم خورده بودم که هیچ‌چیز و هیچ‌کس مانع رسیدن به اهداف و آرزوهایم نخواهد شد، هرروز این جمله رو برای خودم تکرار می‌کردم تا فراموش نکنم از کجا آمده‌ام و به کجا رسیده‌ام و به کجا خواهم رفت. 2)

References
1 کتاب : یک روز و نیم … | نویسنده : منصور حیدری
2 همان کتاب
دو راه برای فریب خوردن
,

دو راه برای فریب خوردن وجود دارد، یکی باور آن چیزیست که حقیقت ندارد و دیگری نپذیرفتن حقیقت است. 1)

References
1 گفتاری از : سورن کرکگارد | کتاب : بهشت زیبای خدا، حقیقت دارد (سفر یک جراح برجسته‌ی مغز و اعصاب به جهان پس از مرگ) | نویسنده : ایبن الکساندر
به اعمال خودت افتخار کن

سعی کن به اعمال خودت افتخار کنی، افتخار اجداد تو، مال خود آن‌ها بوده است. 1)

References
1 گفتاری از : ویلیام سامرست موآم
شکست بخشی از روند موفقیت است

برندگان از باخت نمی‌ترسند، اما بازنده‌ها از باخت می‌ترسند. شکست بخشی از روند موفقیت است. افرادی که از شکست دوری می‌کنند از موفقیت هم اجتناب می‌کنند. 1)

References
1 گفتاری از : رابرت کیوساکی
راستگویی راه نجات است

نجات در راستگویی است. 1)

References
1 گفتاری از : پیامبر اسلام