نوشته‌ها

عاقل را اشارتی کافیست 1)

اندر همه ده اگر کسی هست
والله که اشارتی تمامست 2)

عاقلان را یک اشارت بس بود
3)


در خانه اگر کس است، یک حرف بس است 4)

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. 5)

روزگاری مردی برای خود خانه‌ای ساخت و از خانه‌ی خود قول گرفت که تا وقتی زنده است به او وفادار باشد و بر سرش خراب نشود و قبل از هر اتفاقی وی را آگاه کند.
مدتی گذشت ترکی در دیوار ایجاد شد مرد فوراً با گچ ترک را پوشاند. بعد ازمدتی در جایی دیگر از دیوار ترکی ایجاد شد و باز هم مرد با گچ ترک را پوشاند و این اتفاق چندین بار تکرار شد و روزی ناگهان خانه فرو ریخت.
مرد با سرزنش قولی که گرفته بود را یادآوری کرد.
خانه در پاسخ گفت هربار خواستم هشدار بدهم و تو را آگاه کنم دهانم را با گچ گرفتی و مرا ساکت کردی. این هم عاقبت نشنیدن هشدارها … 6)

References
1 ضرب‌المثل فارسی
2 دیوان شمس | سراینده : مولوی
3 مثنوی معنوی | سراینده : مولوی
4 سراینده : سعدی
5 داستان : آهوان | نویسنده : فریبرز یداللهی
6 برگه از وب‌گاه : نقال

– گمان می‌کنم خدا چون خوشبختی است.
— یقیناً عین خوشبختی است.
– از این جهت که همانند پروانهِ خوشبختی هنگامی که دنبالش می‌کنی می‌گریزد.
— خدا نمی‌گریزد.
– پس چرا آنان که دنبالش هستند از او دورترند؟
— گمان نمی‌کنم.
– آنان که دنبال مذهبند بیشترین جنگ‌ها و خونریزی‌ها را پدید آورده‌اند.
— گفتی مذهب، حساب هریک جداست.
– مگر می‌شود کسی را بخوانی و از او دور شوی؟
— خواستن کار دل است، نه زبان.
1)

References
1 کتاب : در پرده آخر | نویسنده : فریبرز یداللهی

تا زمانی که دست از تلاش نکشیده‌اید، شکست نخورده‌اید.

.
.
.

وقتی از ادیسون پرسیدند “وقتی 9999 بار برای اختراع لامپ شکست خوردی چطور شد که ناامید نشدی و برای 10000 بار آن را امتحان کردی؟”
در پاسخ گفت : “من 9999 بار شکست نخوردم، بلکه 9999 روش کشف کردم که منجربه اختراع لامپ نمی‌شد.” 1)

References
1 کتاب : اینشتین می‌گوید : تو نابغه‌ای | نویسنده : موسی توماج ایری

در سال 1977 یک مرد 63 ساله عقب یک بیوک را از روی زمین بلند کرد تا دست نوه‌اش را از زیر آن بیرون آورد. قبل از آن هیچ‌چیزی سنگین‌‌تر از کیسه بیست کیلویی بلند نکرده بود!
او بعدها دچار افسردگی شد … می دانید چرا؟!
چون در 63 سالگی فهمیده بود که چقدر توانایی داشته که باورش نداشته و عمرش را با حداقل‌ها گذرانده!
منتظر نشوید 63 ساله شوید. توانایی انسان‌ها نامحدود است.
1)

References
1 کتاب : دو مرد یک پیام | نویسنده : رابرت کیوساکی