نوشته‌ها

تا زمانی که دست از تلاش نکشیده‌اید، شکست نخورده‌اید.

.
.
.

وقتی از ادیسون پرسیدند “وقتی 9999 بار برای اختراع لامپ شکست خوردی چطور شد که ناامید نشدی و برای 10000 بار آن را امتحان کردی؟”
در پاسخ گفت : “من 9999 بار شکست نخوردم، بلکه 9999 روش کشف کردم که منجربه اختراع لامپ نمی‌شد.” 1)

References
1 کتاب : اینشتین می‌گوید : تو نابغه‌ای | نویسنده : موسی توماج ایری

همه نابغه‌اند، اما اگر شما نبوغ یک ماهی را با توانایی‌اش برای بالا رفتن از یک درخت بسنجید او در تمام زندگی‌اش با این باور خواهد زیست که یک کودن تمام عیار است. 1)

References
1 گفتاری از آلبرت اینشتین | کتاب : اینشتین می‌گوید : تو نابغه‌ای | نویسنده : موسی توماج ایری