نوشته‌ها

بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دهش یافت آن نیکویی
تو داد و دهش کن ، فریدون تویی

1)

2)

References
1 کتاب : شاهنامه | سراینده : فردوسی
2 ترانه : آخرین داستان | خواننده : شهرام ناظری