نوشته‌ها

نگران شکست نباشید.
نگران فرصت‌هایی باشید که وقتی اصلاً تلاشی نمی‌کنید از دست می‌دهید. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : از شکست نهراسید

نگذارید کسی رویایتان را بکشد. هرچه شد قلبتان را دنبال کنید. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : رویایت را دنبال کن | نویسنده : جک کنفیلد

درخواست چیزی که می‌خواهید جرئت می‌خواهد. جرئت به معنی نبودن ترس نیست. جرئت یعنی انجام دادن آنچه لازم است علی‌رغم ترسیدن. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : بخواه، بخواه، بخواه

ما وقتی کاری را یاد می‌گیریم که شروع به انجام دادن آن کنیم. راه دیگری وجود ندارد. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : ما با انجام دادن یاد می‌گیریم | نویسنده : جان هولت

هر ثانیه‌ای که زندگی می‌کنیم، لحظه‌ای جدید و بی‌مانند در کائنات است، لحظه‌ای که هرگز تکرار نخواهد شد … 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : تو یک معجزه‌ای | نویسنده : پابلو کاسالز