نوشته‌ها

نخستین گام در راه پیروزی، آموختن ادب است و نکوداشت دیگران. 1)

References
1 گفتاری از : حکیم اُرُد | داستان : جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدان | کتاب : جرعه‌ای حکمت | نویسنده : محمدتقی باقری

آنکه می‌تواند انجام می‌دهد و آنکه نمی‌تواند انتقاد می‌کند. 1)

References
1 داستان : در چاه افتاده | کتاب : جرعه‌ای حکمت | نویسنده : محمدتقی باقری

زندگی پر از ارزش‌های دست‌یافتنی است، اما اگر به آن‌ها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر چنین فرصت و موقعیتی نصیبمان نشود، برای همین سعی کن که همیشه اولین شانس را دریابی. 1)

References
1 داستان : اولین شانس | کتاب : جرعه‌ای حکمت | نویسنده : محمدتقی باقری