نوشته‌ها

هنگامی که موفق می‌شوی بر مشکلات بزرگ ناشی از علایق شخصی فائق آیی خود را با خاطرات لحظه‌های تلخ درگیر مکن، ولی به شادی عبور از این آزمایش بیندیش، هنگامی که از مداوای درازمدت وا می‌رهی و سلامتی خود را باز می‌یابی به رنجی که تحمل کردی میندیش ولی به رحمت پروردگار که موجب درمانت شده بیندیش، برای باقی عمرت رویدادهای نیک را که در میانه دشواری‌ها پدید آمده‌اند همواره به خاطر بسپار، آن‌ها معرف توانمندی‌های تواند و در برابر تمامی ناملایمات باز به تو اعتماد می‌دهند. 1)

References
1 گفتاری از : چیکو خاویر | کتاب : سلحشور نور | نویسنده : پائولو کوئیلو | مترجم : حسین نعیمی

یک ضرب‌المثل قدیم عرب می‌گوید:
خداوند به درخت برای میوه‌هایش امتیاز می‌دهد نه ریشه‌هایش. 1)

References
1 کتاب : سلحشور نور | نویسنده : پائولو کوئیلو | مترجم : حسین نعیمی

به آن‌هایی بپیوند که آواز می‌خوانند، داستان می‌گویند، از زندگی لذت می‌برند و شادی در چشمانشان موج می‌زند، چون شادمانی مسری است و اجازه نمی‌دهد دیگران از غم و تنهایی و سختی‌های زندگی فلج شوند. 1)

References
1 کتاب : کمان گیر | نویسنده : پائولو کوئیلو | مترجم : سونیا سینگ