نوشته‌ها

راستگویی راه نجات است

نجات در راستگویی است. 1)

References
1 گفتاری از : پیامبر اسلام