دستی که برای کمک به دیگران باز شود، به هنگام بسته شدن هرگز خالی نخواهد ماند. 1)

References
1 کتاب : افکار یک کارتن خواب | نویسنده : محمد بویری زادگانی

ما عاشق نتیجه هستیم، ولی عاشق مسیر ماجرا نیستیم و به همین دلیل شکست می‌خوریم. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

پیدا کردن یک چیز مهم و معنادار در زندگی، ثمربخش‌ترین استفاده ممکن از زمان و انرژیتان می‌باشد. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

همیشه عصبانی بودن، از ما یک آدم سطحی و کم عمق و دوست نداشتنی می‌سازد. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

معیارها و ارزش‌هایی را انتخاب کنید که حاضرید برای رسیدن به آن‌ها خودتان را به آب و آتش بزنید. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

نگران شکست نباشید.
نگران فرصت‌هایی باشید که وقتی اصلاً تلاشی نمی‌کنید از دست می‌دهید. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : از شکست نهراسید

نگذارید کسی رویایتان را بکشد. هرچه شد قلبتان را دنبال کنید. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : رویایت را دنبال کن | نویسنده : جک کنفیلد

درخواست چیزی که می‌خواهید جرئت می‌خواهد. جرئت به معنی نبودن ترس نیست. جرئت یعنی انجام دادن آنچه لازم است علی‌رغم ترسیدن. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : بخواه، بخواه، بخواه

ما وقتی کاری را یاد می‌گیریم که شروع به انجام دادن آن کنیم. راه دیگری وجود ندارد. 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : ما با انجام دادن یاد می‌گیریم | نویسنده : جان هولت

هر ثانیه‌ای که زندگی می‌کنیم، لحظه‌ای جدید و بی‌مانند در کائنات است، لحظه‌ای که هرگز تکرار نخواهد شد … 1)

References
1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : تو یک معجزه‌ای | نویسنده : پابلو کاسالز