در زندگی سه راه پیش پای آدمی است، تقلید که آسان‌ترین راه است، تجربه که تلخ‌ترین راه است و اندیشه که والاترین راه است. 1)

References
1 کتاب : مسافر آینه در جستجوی دیروز | نویسنده : ابوالحسن درویشی مزنگی

ما به دنیا نیامده‌ایم تحقق آرزوهای گذشتگان خود باشیم، ما به دنیا نیامده‌ایم برای آیندگان فداکاری کنیم، ما آمده‌ایم که در زمان خودمان و برای خودمان زندگی کنیم. 1)

References
1 کتاب : مسافر آینه در جستجوی دیروز | نویسنده : ابوالحسن درویشی مزنگی | نقد اثر بوسیله بهروز جلالی

کمی احتیاط بهتر از یک عمر پشیمانی‌ست. 1)

References
1 کتاب : ثروتمندترین مرد بابل | نویسنده : جورج سمیوئل کلاسون | مترجم : ژیلا ناظریان

خوش‌شانسی را با قبول فرصت می‌توان به خود جذب کرد. 1)

References
1 کتاب : ثروتمندترین مرد بابل | نویسنده : جورج سمیوئل کلاسون | مترجم : ژیلا ناظریان

فرصت، الهه‌ی مغروری است که وقت خود را برای کسانی که آماده نیستند هرگز تلف نمی‌کند. 1)

References
1 کتاب : ثروتمندترین مرد بابل | نویسنده : جورج سمیوئل کلاسون | مترجم : ژیلا ناظریان

دستی که برای کمک به دیگران باز شود، به هنگام بسته شدن هرگز خالی نخواهد ماند. 1)

References
1 کتاب : افکار یک کارتن خواب | نویسنده : محمد بویری زادگانی

ما عاشق نتیجه هستیم، ولی عاشق مسیر ماجرا نیستیم و به همین دلیل شکست می‌خوریم. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

پیدا کردن یک چیز مهم و معنادار در زندگی، ثمربخش‌ترین استفاده ممکن از زمان و انرژیتان می‌باشد. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

همیشه عصبانی بودن، از ما یک آدم سطحی و کم عمق و دوست نداشتنی می‌سازد. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

معیارها و ارزش‌هایی را انتخاب کنید که حاضرید برای رسیدن به آن‌ها خودتان را به آب و آتش بزنید. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی