انسان شیئی در میان اشیاء نیست، اشیاء اختیاری از خود ندارند، ولی انسان موجودی است که در نهایت خودمختار است. در میان محدودیت‌های موهبتی و محیطی، چیزی که او به آن تبدیل شده ساخته خود اوست. 1)

References
1 کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل

کسی که چرایی برای زندگی کردن دارد، از عهده چگونگی آن بر خواهد آمد. 1)

References
1 گفتاری از : فردریش نیچه | کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل

هرگز هدفتان را فقط موفقیت قرار ندهید. هرچه بیشتر هدفتان رسیدن به موفقیت باشد بیشتر از آن دور خواهید شد.
موفقیت‌هایی مانند خوشبختی را نمی‌توان دنبال کرد، بلکه باید آن را به وجود آورد. خوشبختی اثر جانبی تعهد یک انسان به هدفی والاست، یا به عبارت دیگر، خوشبختی محصول تسلیم شدن در برابر هر معنای ارزشمندی غیر از خود شخص است. خوشبختی باید اتفاق بیفتد، و همین امر برای موفقیت هم صدق می‌کند : باید بدون آنکه به آن اهمیت داده باشی اجازه دهی اتفاق بیفتد. از شما می‌خواهم به ندای درونتان گوش کنید و به بهترین شکل ممکن برای تحقق آن تلاش کنید. و در نهایت در درازمدت خواهید دید که – توجه داشته باشید که می ‌گویم در رازمدت! – موفقیت به دنبال شما خواهد آمد، زیرا شما فراموش کرده بودید که به آن فکر کنید. 1)

References
1 کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل

باور کنیم آخرت ادامه زندگی در همین دنیاست …
کسانی که در این دنیا خوب و مطابق با ارزش‌های والای انسانی زندگی کنند، در آخرت نیز زندگی خوبی خواهند داشت …
فراموش نکنیم خوب زندگی کردن و لذت بردن از نعمت‌های خدا و بهره‌مندی و شکرگزاری از آن‌ها، امکان لذت بردن از نعمت‌های خدا در جهانی دیگر را برای ما فراهم می‌سازد …
سعی کنیم به جای گذران عمر و سپری نمودن ایام، با بالا بردن کیفیت زندگی، به معنای واقعی زندگی کنیم و از لحظه لحظه زندگی لذت ببریم ! 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

مصیبت و بدبختی ملت‌ها، حاصل عمل سه گروه می باشد : دانایان بی اخلاق، با اخلاقان نادان و بدتر از این دو گروه، نادانان بی اخلاق

و خوشبختی ملت‌های خوشبخت، نتیجه و تفکر و عمل یک گروه می‌باشد : دانایان با اخلاق

از این‌رو دانایی و اخلاق، دو بال پرنده خوشبختی است که بودن هریک از این بال‌ها، پرواز کردن، سعادت و خوشبختی جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

باید تک‌تک ما مردم اهل کتاب و مطالعه شویم تا از تجربه‌های تاریخی ملت‌ها بهره‌مند شویم، پیش از آنکه خود و ناکامی‌هایمان تجربه تاریخ برای دیگران شود. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

فقر و بدبختی سرنوشت ملتی است که، فقر و بدبختی را سرنوشت خود می‌داند و ثروت و خوشبختی سرنوشت ملتی است که، ثروت و خوشبختی را سرنوشت خود می‌داند! 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

درست است که زمینه‌ها و شرایط خانوادگی و وراثت و محیط اجتماعی بر آنچه که اکنون هستیم تاثیرگذار بوده‌اند، اما باید بپذیریم که در هر صورت اکنون خودمان مسئول آنچه که خواهیم شد، هستیم. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی
پشت هر آدم موفق

پشت هر آدم موفق، کوهستانی سرد و تاریک از اهمیت ندادن به دیگران و نظراتشان است. 1)

References
1 گفتاری از : وین دایر

برای تغییر یک ملت اول از همه باید سطح آگاهی و خرد آن ملت تغییر کند و آن هم میسر نیست مگر از طریق مطالعه، بی تعصب بودن و دوری از تقلیدهای اشتباه کورکورانه. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)