نوشته‌ها

باور کنیم آخرت ادامه زندگی در همین دنیاست …
کسانی که در این دنیا خوب و مطابق با ارزش‌های والای انسانی زندگی کنند، در آخرت نیز زندگی خوبی خواهند داشت …
فراموش نکنیم خوب زندگی کردن و لذت بردن از نعمت‌های خدا و بهره‌مندی و شکرگزاری از آن‌ها، امکان لذت بردن از نعمت‌های خدا در جهانی دیگر را برای ما فراهم می‌سازد …
سعی کنیم به جای گذران عمر و سپری نمودن ایام، با بالا بردن کیفیت زندگی، به معنای واقعی زندگی کنیم و از لحظه لحظه زندگی لذت ببریم ! 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

مصیبت و بدبختی ملت‌ها، حاصل عمل سه گروه می باشد : دانایان بی اخلاق، با اخلاقان نادان و بدتر از این دو گروه، نادانان بی اخلاق

و خوشبختی ملت‌های خوشبخت، نتیجه و تفکر و عمل یک گروه می‌باشد : دانایان با اخلاق

از این‌رو دانایی و اخلاق، دو بال پرنده خوشبختی است که بودن هریک از این بال‌ها، پرواز کردن، سعادت و خوشبختی جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

باید تک‌تک ما مردم اهل کتاب و مطالعه شویم تا از تجربه‌های تاریخی ملت‌ها بهره‌مند شویم، پیش از آنکه خود و ناکامی‌هایمان تجربه تاریخ برای دیگران شود. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

فقر و بدبختی سرنوشت ملتی است که، فقر و بدبختی را سرنوشت خود می‌داند و ثروت و خوشبختی سرنوشت ملتی است که، ثروت و خوشبختی را سرنوشت خود می‌داند! 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی

درست است که زمینه‌ها و شرایط خانوادگی و وراثت و محیط اجتماعی بر آنچه که اکنون هستیم تاثیرگذار بوده‌اند، اما باید بپذیریم که در هر صورت اکنون خودمان مسئول آنچه که خواهیم شد، هستیم. 1)

References
1 کتاب : ایران ساختن یا ساختن | نویسنده : حسین دهکردی