نوشته‌ها

برای تغییر یک ملت اول از همه باید سطح آگاهی و خرد آن ملت تغییر کند و آن هم میسر نیست مگر از طریق مطالعه، بی تعصب بودن و دوری از تقلیدهای اشتباه کورکورانه. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

زندگی فرصتی است برای تجربه عشق و درک خرد. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده علیرضا باقری (سریتا)

شادمانی افراد و شادمانی دیگران به یکدیگر بستگی دارد، لازم نیست مصلح اجتماعی باشید که بتوانید دنیای بهتری بسازید، بلکه همین که دنیای خصوصی خودتان را بهتر کنید خدمت بزرگی کرده‌اید. 1)

References
1 داستان : اژدهای جادوگر | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

وقتی مصیبتی به شما وارد می‌شود باید درس‌هایتان را از آن شرایط سخت و اتفاقات یاد بگیرید تا آن مشکلات دوباره تکرار نشود.
همچنین سعی کنید با کنترل افکار منفی ذهنتان سکوت کرده و به جای شکایت به دنبال راه‌حل خردمندانه‌ای برای برطرف کردن آسیب و پیشگیری از تکرار مجدد آن باشید. 1)

References
1 داستان : اژدهای جادوگر | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

زمانی که ما به هر دلیلی یک سری از آدم‌ها را از زندگی خودمان حذف می‌کنیم، پس از مدتی بخاطر اصرار آن‌ها یا دلتنگی خودمان به علت وابستگی نباید از تصمیم عاقلانه‌مان دست بکشیم. 1)

References
1 داستان : سه ماهی | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

عجله داشتن باعث می شود شما قدر لحظاتتان را ندانید و فکر کنید فقط در مقصد است که می‌توانید به شادی و آرامش دست پیدا کنید.
پس بهتر است شادمان زندگی کردن را در هر لحظه از عمرتان بیاموزید. 1)

References
1 داستان : سه ماهی | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

بی‌تابی در دوری از عشق توهمی، باعث نامتعادل شدن فرد می‌گردد، عشق حقیقی باید عاقلانه باشد تا صبوری را به همراه بیاورد. 1)

References
1 داستان : طاووس مغرور | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

پرحرفی باعث اتلاف انرژی و سقوط آگاهی می‌گردد. 1)

References
1 داستان : طاووس مغرور | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)