نوشته‌ها

زندگی بدون امید یعنی دست کشیدن از زندگی.

1)

References
1 گفتاری از : فیودور داستایفسکی