نوشته‌ها

تو باید بدانی چه اتفاقاتی و چه جریاناتی در اطرافت می‌گذرد و بعد انتخاب کنی چطور زندگی کردن را. خوردن، خوابیدن، تفریح و گاهی کتابی هم خواندن، کافی نیست. 1)

References
1 گفتاری از : شهید یوسف کلاهدوز | کتاب : تیک تاک زندگی | نویسنده : گلستان جعفریان

هروقت می‌خواهی کاری را شروع کنی، نگذار چراها و فایده‌ها بیایند جلو. چون آن‌وقت حتماً تو می‌روی عقب و یک کار خوب هیچ‌وقت شروع نمی‌شود.
1)

References
1 گفتاری از : شهید یوسف کلاهدوز | کتاب : تیک تاک زندگی | نویسنده : گلستان جعفریان