ورود توسط admin

خالق همه تجربیات شما

انسانها دو دسته‌اند؛ آن‌ها که فکر می‌کنند می‌توانند و آن‌ها که فکر می‌کنند نمی‌توانند و حق با هر دو گروه است. باور شما خالق همه‌ی تجربیات شماست. 1)  [+] References ↑1 گفتاری از : هنری فورد | کتاب : بزرگترین راز پول درآوردن در تاریخ | نویسنده : جو ویتالی

نخستین قدم در تغییر رفتار

تغییر در باور و اندیشه، نخستین قدم در تغییر رفتار است. اگر باور کنی که هر تغییری می‌تواند بر تو آسیب وارد کند در مقابل آن تغییر مقاومت خواهی کرد، اما اگر باور کنی که تغییر زمینه و مقدمه‌ی موفقیت است، به استقبال آن تغییر خواهی رفت و به یاد داشته باش که سریعترین راه […]

فرق بزرگ خواستن و نخواستن

آنکس که بداند و بخواهد که بداند خود را به بلندای سعادت برساند آنکس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون بجهاند آنکس که بداند و نداند که بداند با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند آنکس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به مقصد برساند آنکس […]

کمک به یک نفر برای نجات یک جامعه

یک نفر نیاز نیست همه را عوض کند گاهی عوض کردن ذهن بیمار یک نفر و کمک به او برای ریختن زباله خرافات درون ذهنش به زباله‌دانی، می‌تواند به یک نفر یا ده نفر یا حتی میلیون‌ها نفر کمک کند. 1)  [+] References ↑1 کتاب : مکالمه با یک گاوپرست | نویسنده : ناصر نوروزی […]

نهایت استفاده از شرایط

اینکه از شرایطی که توش هستی نهایت استفاده رو کنی و بهش جهت مثبت بدی به این معنی نیست که همرنگ جماعت شدی. هر چیزی که به تو برای رسیدن به آزادی و حقیقت کمک کنه باید ازش استفاده کنی. استفاده کردن هم به معنای لذت بردن و آروم گرفتن نیست. به معنی موندن برای […]