ورود توسط admin

خوب باشیم تا نتیجه خوبی بگیریم

مردی به دنبال کاری در مزرعه می گشت. او توصیه‌نامه خود را به مدیر جدید تحویل داد. در آن به سادگی نوشته شده بود “او در توفان می خوابد.” صاحب‌کار چون به کمک او احتیاج داشت او را استخدام کرد. چند هفته می‌گذرد تا اینکه در نیمه شبی ناگهان توفان قدرتمندی از اعماق دره شکل […]

,
برای بهبود کیفیت زندگی‌مان عمل کنیم

همه ما قدرتی داریم تا چنان عمل کنیم که کیفیت زندگی‌مان بهبود یابد. 1)  [+] References ↑1 کتاب : سخنان معنوی | نویسنده : رابین شارما | مترجم : الهام صیفی

,
با احساسات زندگی را مدیریت نکنید

مدیریت زندگی خود را به دست احساسات لحظه ای خود ندهید. 1)  [+] References ↑1 کتاب : سخنان معنوی | نویسنده : رابین شارما | مترجم : الهام صیفی

پزنده باش، نه پرنده

از این شاخه به آن شاخه نشو کریم آقا! یعنی پرنده نباش … پزنده باش. پزنده اگر پزنده باشد، از سیرابی هم هزار و یک رقم مربّا ردیف می‌کند. 1)  [+] References ↑1 کتاب : گچ پژ: عصفوریه‌های محسن رضوانی | داستان : بهره‌وری | نویسنده : محسن رضوانی

مهمترین عامل موفقیت و پیشرفت

مهمترین عامل موفقیت و پیشرفت،اعتماد به نفس است. در حقیقت کلید اصلی تمام موفقیت‌های بشر است. هرچقدر موفقیت‌های بزرگتری می‌خواهید باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. 1)  [+] References ↑1 کتاب : چگونه اعتماد به نفسم را افزایش دادم | نویسنده : قاسم نصیرزاده

,
برای آنچه از دست داده‌اید ماتم نگیرید

یک مرد دانا هیچگاه برای آنچه از دست داده ماتم نمی‌گیرد. بلکه با سرزندگی می‌کوشد تا راهی برای جبران خسارت و اشتباهات گذشته‌اش بیابد. 1)  [+] References ↑1 گفتاری از : شکسپیر | کتاب : جایی برای نگرانی نیست | نویسنده : محمدجواد شیرودی

انسان در میان محدودیت‌ها خودمختار است

انسان شیئی در میان اشیاء نیست، اشیاء اختیاری از خود ندارند، ولی انسان موجودی است که در نهایت خودمختار است. در میان محدودیت‌های موهبتی و محیطی، چیزی که او به آن تبدیل شده ساخته خود اوست. 1)  [+] References ↑1 کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل

هدفتان را فقط موفقیت قرار ندهید

هرگز هدفتان را فقط موفقیت قرار ندهید. هرچه بیشتر هدفتان رسیدن به موفقیت باشد بیشتر از آن دور خواهید شد. موفقیت‌هایی مانند خوشبختی را نمی‌توان دنبال کرد، بلکه باید آن را به وجود آورد. خوشبختی اثر جانبی تعهد یک انسان به هدفی والاست، یا به عبارت دیگر، خوشبختی محصول تسلیم شدن در برابر هر معنای […]

کیفیت زندگی خود را بالا ببریم

باور کنیم آخرت ادامه زندگی در همین دنیاست … کسانی که در این دنیا خوب و مطابق با ارزش‌های والای انسانی زندگی کنند، در آخرت نیز زندگی خوبی خواهند داشت … فراموش نکنیم خوب زندگی کردن و لذت بردن از نعمت‌های خدا و بهره‌مندی و شکرگزاری از آن‌ها، امکان لذت بردن از نعمت‌های خدا در […]