نوشته‌ها

تعیین‌کننده‌های کیفیت زندگی

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند:
کتاب‌هایی که می‌خوانید و انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید. 1)

References
1 گفتاری از : مارشال مک لوهان