نوشته‌ها

آرزویم انجام وظیفه‌ای بزرگ و باشکوه است ولی وظیفه اصلی من به انجام رساندن تکالیفی کوچک است، طوری که انگار همه آن‌ها بزرگ و باشکوهند.

1)

References
1 گفتاری از : هلن کلر

زندگی بدون امید یعنی دست کشیدن از زندگی.

1)

References
1 گفتاری از : فیودور داستایفسکی

از مرگ نترسید! از این بترسید که وقتی زنده‌اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

1)

References
1 گفتاری از : ویکتور هوگو

حالا که ما یاد گرفته‌ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم، فقط یک چیز باقی مانده یاد بگیریم، آن‌هم اینکه مثل یک آدم روی زمین زندگی کنیم.

1)

References
1 جرج برنارد شاو

صبر و تحمل، جرأت و شهامتِ مردم پرهیزکار است! 1)

References
1 کتاب : مثل خون در رگ‌های من (نامه‌های احمد شاملو به آیدا) | نویسنده : احمد شاملو