ورود توسط admin

از شکست نهراسید

نگران شکست نباشید. نگران فرصت‌هایی باشید که وقتی اصلاً تلاشی نمی‌کنید از دست می‌دهید. 1)  [+] References ↑1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : از شکست نهراسید

رویایت را دنبال کن

نگذارید کسی رویایتان را بکشد. هرچه شد قلبتان را دنبال کنید. 1)  [+] References ↑1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : رویایت را دنبال کن | نویسنده : جک کنفیلد

جرئت یعنی چه؟

درخواست چیزی که می‌خواهید جرئت می‌خواهد. جرئت به معنی نبودن ترس نیست. جرئت یعنی انجام دادن آنچه لازم است علی‌رغم ترسیدن. 1)  [+] References ↑1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : بخواه، بخواه، بخواه

ما چگونه یاد می‌گیریم؟

ما وقتی کاری را یاد می‌گیریم که شروع به انجام دادن آن کنیم. راه دیگری وجود ندارد. 1)  [+] References ↑1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : ما با انجام دادن یاد می‌گیریم | نویسنده : جان هولت

خوب زندگی کنیم چون

هر ثانیه‌ای که زندگی می‌کنیم، لحظه‌ای جدید و بی‌مانند در کائنات است، لحظه‌ای که هرگز تکرار نخواهد شد … 1)  [+] References ↑1 کتاب : سوپ جوجه برای روح | جک کنفیلد ، مارک ویکتور هانسن | داستان : تو یک معجزه‌ای | نویسنده : پابلو کاسالز