ورود توسط admin

سه راه پیش پای آدمی در زندگی

در زندگی سه راه پیش پای آدمی است، تقلید که آسان‌ترین راه است، تجربه که تلخ‌ترین راه است و اندیشه که والاترین راه است. 1)  [+] References ↑1 کتاب : مسافر آینه در جستجوی دیروز | نویسنده : ابوالحسن درویشی مزنگی

برای خودمان زندگی کنیم

ما به دنیا نیامده‌ایم تحقق آرزوهای گذشتگان خود باشیم، ما به دنیا نیامده‌ایم برای آیندگان فداکاری کنیم، ما آمده‌ایم که در زمان خودمان و برای خودمان زندگی کنیم. 1)  [+] References ↑1 کتاب : مسافر آینه در جستجوی دیروز | نویسنده : ابوالحسن درویشی مزنگی | نقد اثر بوسیله بهروز جلالی