نوشته‌ها

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند:
کتاب‌هایی که می‌خوانید و انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید.

1)

References
1 گفتاری از : مارشال مک لوهان