نوشته‌ها

از مرگ انسانیت بترسید

از مرگ نترسید! از این بترسید که وقتی زنده‌اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت. 1)

References
1 گفتاری از : ویکتور هوگو
مثل یک آدم روی زمین زندگی کنیم

حالا که ما یاد گرفته‌ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم، فقط یک چیز باقی مانده یاد بگیریم، آن‌هم اینکه مثل یک آدم روی زمین زندگی کنیم.1)

References
1 جرج برنارد شاو

صبر و تحمل، جرأت و شهامتِ مردم پرهیزکار است! 1)

References
1 کتاب : مثل خون در رگ‌های من (نامه‌های احمد شاملو به آیدا) | نویسنده : احمد شاملو