نوشته‌ها

وظایف خود را بزرگ و باشکوه بشمارید

آرزویم انجام وظیفه‌ای بزرگ و باشکوه است ولی وظیفه اصلی من به انجام رساندن تکالیفی کوچک است، طوری که انگار همه آن‌ها بزرگ و باشکوهند. 1)

References
1 گفتاری از : هلن کلر
برای زندگی باید امید داشت

زندگی بدون امید یعنی دست کشیدن از زندگی. 1)

References
1 گفتاری از : فیودور داستایفسکی
از مرگ انسانیت بترسید

از مرگ نترسید! از این بترسید که وقتی زنده‌اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت. 1)

References
1 گفتاری از : ویکتور هوگو
مثل یک آدم روی زمین زندگی کنیم

حالا که ما یاد گرفته‌ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم، فقط یک چیز باقی مانده یاد بگیریم، آن‌هم اینکه مثل یک آدم روی زمین زندگی کنیم.1)

References
1 جرج برنارد شاو

صبر و تحمل، جرأت و شهامتِ مردم پرهیزکار است! 1)

References
1 کتاب : مثل خون در رگ‌های من (نامه‌های احمد شاملو به آیدا) | نویسنده : احمد شاملو