نوشته‌ها

ما عاشق نتیجه هستیم، ولی عاشق مسیر ماجرا نیستیم و به همین دلیل شکست می‌خوریم. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

پیدا کردن یک چیز مهم و معنادار در زندگی، ثمربخش‌ترین استفاده ممکن از زمان و انرژیتان می‌باشد. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

همیشه عصبانی بودن، از ما یک آدم سطحی و کم عمق و دوست نداشتنی می‌سازد. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی

معیارها و ارزش‌هایی را انتخاب کنید که حاضرید برای رسیدن به آن‌ها خودتان را به آب و آتش بزنید. 1)

References
1 کتاب : پند دانه‌های زندگی | نویسنده : فاطمه داداشی