امید، احساسی که مانند دانه‌ای عدس که از دستت در رفته و به کنجی از آشپزخانه خزیده، بعدها که آن را پیدا می‌کنی می‌بینی در کمال ناباوری جوانه زده، در آشپزخانه‌ی سردی که حتی حشرات هم در آنجا زندگی نمی‌کنند.
امید این چنین چیزیست. 1)

References
1 کتاب : شرح زندگی من | نویسنده : وحید معینی‌فر

دنیا را آنگونه که می‌خواهی می‌بینی و هرطور که دنیا را ببینی دنیا همانگونه است، پس بکوش که خوب ببینی. 1)

References
1 کتاب : نامه‌های سلیمان | نویسنده : فریبرز یداللهی

شادمانی افراد و شادمانی دیگران به یکدیگر بستگی دارد، لازم نیست مصلح اجتماعی باشید که بتوانید دنیای بهتری بسازید، بلکه همین که دنیای خصوصی خودتان را بهتر کنید خدمت بزرگی کرده‌اید. 1)

References
1 داستان : اژدهای جادوگر | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

وقتی مصیبتی به شما وارد می‌شود باید درس‌هایتان را از آن شرایط سخت و اتفاقات یاد بگیرید تا آن مشکلات دوباره تکرار نشود.
همچنین سعی کنید با کنترل افکار منفی ذهنتان سکوت کرده و به جای شکایت به دنبال راه‌حل خردمندانه‌ای برای برطرف کردن آسیب و پیشگیری از تکرار مجدد آن باشید. 1)

References
1 داستان : اژدهای جادوگر | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

زمانی که ما به هر دلیلی یک سری از آدم‌ها را از زندگی خودمان حذف می‌کنیم، پس از مدتی بخاطر اصرار آن‌ها یا دلتنگی خودمان به علت وابستگی نباید از تصمیم عاقلانه‌مان دست بکشیم. 1)

References
1 داستان : سه ماهی | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

عجله داشتن باعث می شود شما قدر لحظاتتان را ندانید و فکر کنید فقط در مقصد است که می‌توانید به شادی و آرامش دست پیدا کنید.
پس بهتر است شادمان زندگی کردن را در هر لحظه از عمرتان بیاموزید. 1)

References
1 داستان : سه ماهی | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

بی‌تابی در دوری از عشق توهمی، باعث نامتعادل شدن فرد می‌گردد، عشق حقیقی باید عاقلانه باشد تا صبوری را به همراه بیاورد. 1)

References
1 داستان : طاووس مغرور | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

پرحرفی باعث اتلاف انرژی و سقوط آگاهی می‌گردد. 1)

References
1 داستان : طاووس مغرور | کتاب : مجموعه داستان‌های کندوی عسل | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

شخصی از من پرسید : به نظر تو اینکه سن درون بیشتر باشد منطقی است؟
پاسخ دادم : بله.
اگر دورنمان نتواند بیشتر از خودمان درک کند ما ضربه‌های سختی خواهیم خورد.
درونمان آسیب‌پذیر می‌شود چون زمان نگذاشتیم خودمان را بشناسیم.
او پرسید : و این هم هست که از خیلی چیزها نمی‌توانی لذت ببری، از آنچه همسن و سال‌هایت لذت می برند یک جور حس انزوا است؟
پاسخ دادم : مشکل اینجاست که آیا تو می‌خواهی شبیه بقیه باشی؟ یا آنچه که از خودت خواستی؟
هر باوری تاوانی دارد. 1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب

احمق‌های به ظاهر فهمیده و بیسوادهای به ظاهر تحصیل کرده هنوز نمی‌دانند چیزی که در زندگی بشر تعیین کننده‌ی شعور و شخصیت آن‌هاست مدرک یا ثروت آن‌ها نیست.
شخصیت را نه با مدرک و نه با ثروت نمی‌شود بدست آورد.
1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب